Yaz Okulu ve Matematik Öğrenci Kongresi

29 - 31 Ağustos 2023 / Mersin Üniversitesi

Yaz Okulu Dersler

DERS KONULARI (20 SAAT)

Uygulamalı Matematik

 • Adi ve Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Analitik ve Nümerik Çözümleri
 • Sonlu Elemanlar ve Sonlu Farklar Yönteminin Uygulamaları
 • Diferansiyel Denklemlerin Çözümlerinin Patlaması
 • Yapay Zeka ve Kriptoloji Uygulamaları
 • Uygulamalı Proje Hazırlama ve Yazma Eğitimi
 • Kesirsel Beta Türevli Denklemlerin Analitik Çözümleri
 • Matematiksel Biyoloji ve Uygulamaları
 • Kesirli Diferansiyel Denklemler ve Geometriye Uygulamaları
 • Multiplikatif analiz ve multiplikatif Runge Kutta Yöntemler

Geometri

 • Lightlike Geometri
 • Lie Gruplar
 • Multiplikatif Türev ve Multiplikatif Diferansiyel Geometri
 • Kontakt Manifold çeşitleri
 • Ricci Soliton
 • Uygulamalı Proje Hazırlama ve Yazma Eğitimi
Analiz

 • Küçük Küme Kavramı ve Yakınsaklık İlişkisi
 • İstatistiksel Yakınsaklık ve Uygulamaları
 • Zaman Skalasında Oransal Türev ve Bazı Uygulamaları
 • Bulanık Küme Teorisi ve Uygulamaları
 • Dizi Uzaylarının Geometrik Özellikleri
 • Uygulamalı Proje Hazırlama ve Yazma Eğitimi

Yaz Okulu ve Kongre için
Yüz Yüze ve Online Katılım
seçenekleri mevcuttur.