Yaz Okulu ve Matematik Öğrenci Kongresi

29 - 31 Ağustos 2023 / Mersin Üniversitesi

Yaz Okulu ve Matematik Öğrenci Kongresi Hakkında

Önemli Tarihler

Özet Gönderme Son Tarih: 18.08.2023
Kabul Edilen Özetlerin İlanı: 21.08.2023

Yaz Okulu ve Kongre için
Yüz Yüze ve Online Katılım
seçenekleri mevcuttur.